واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی

[ad_1]

چکیده

یکی از چالش­ های جدی فراروی مدیران در بخش دولتی، کم ­کاری کارکنان سازمان‌هاست. کم­کاری به‌عنوان یکی از مظاهر رفتارهای انحرافی در سازما ن­ها، پس ­آیندهای مخربی برای عملکرد مدیریتی در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیش­آیندهای کم­کاری میان کارکنان سازمان­ های دولتی است. پژوهش، صبغۀ ترکیبی دارد. در مرحلۀ اول با توسل به پژوهش کیفی، استفاده از مصاحبه‌های اکتشافی و راهبرد پژوهشی نظریۀ داده‌بنیاد، همچنین بررسی دانش موجود، پیش ­آیندهای کم­کاری در بخش دولتی احصا و در مرحلۀ دوم با توسل به پژوهش کمی، عددگذاری به‌جای مقیاس ­های طیف لیکرت و میانگین­ گیری، تلاش شده است، عوامل احصایی بر حسب میزان اهمیت، رتبه‌بندی شوند. نتایج حاکی از آن است که از بین 33 عامل احصاشده، فرهنگ زیرکاردرروی حاکم بر جامعه، بی ­کفایتی مدیران، بی­ تعهدی کارکنان، چندشغله‌بودن کارکنان، نظارت ضعیف، جبران بی­ عدالتی‌ها، روابط شخصی با مدیران و حقوق و مزایای ناکافی با میانگین بالای 4 به‌ترتیب جزء مهم‌ترین عوامل و تقابل سیاسی کارکنان با مدیران با میانگین زیر 3/3 رتبۀ سی‌وسوم را دارد.

کلیدواژه ها: کم‌کاری؛ رفتارهای انحرافی؛ تعهدکاری؛ طفره‌روی کاری

نویسندگان:

حسن دانایی فرد: استاد دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران(نویسنده مسئول)

علی اصغر فانی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 حسین شول: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

 صدیقه شول: کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی – دوره 5، شماره 4 – شماره پیاپی 20، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *